Formación en
impresión 3D

Formación profesional a medida e formación necesaria para a implantación da fabricación aditiva

Formación en impresión 3D in-company

Formación a medida con orientación práctica e aplicable de forma inmediata á industria

Realizamos sesións formativas totalmente personalizadas baseándonos nas necesidades de cada cliente, orientada ás aplicacións e procesos específicos de cada empresa e o sector en cuestión, co obxectivo de potenciar a tecnoloxía en canto a equipo ou impresora 3D, materiais, software e aplicacións posibles.

A formación será impartida por profesionais especializados en cada área e con ampla experiencia no sector da fabricación aditiva.

As sesións formativas poderán ser presenciais ou a distancia (online), en casos onde non sexa necesaria a presenza física dos nosos formadores.

Formación para implantación de fabricación aditiva

Formación necesaria para procesos de integración de impresión 3D no proceso produtivo

A capacitación do equipo humano será fundamental para o éxito da implantación, posto que ningún proceso de mellora continua poderá efectuarse sen o liderado do equipo que aposte polo cambio de filosofía.

Pasar dunha contorna de fabricación exclusiva con tecnoloxías tradicionais a unha contorna mixta incorporando capacidades produtivas en fabricación aditiva require dunha capacitación tanto en coñecementos como en habilidades do capital humano da compañía.

É importante nunha contorna lean con obxectivos claros como redución de despilfarros e detección de oportunidades de mellora continua que as persoas implicadas no día a día nos procesos posúan a capacitación e implicación adecuada para que a integración total se leve a cabo.

A formación realizada in situ por Dativic está orientada a dotar aos distintos profesionais implicados das capacidades tecnolóxicas, conceptuais e prácticas necesarias para que se poida desenvolver con éxito a fase final da integración (normalización de mellora implantada).

Por qué con Dativic?

Contamos con formadores especialistas en distintas áreas (deseño e prototipado, equipos, procesos produtivos, etc.) con ampla experiencia no sector.

Adaptámonos totalmente ás necesidades de cada cliente (temáticas, duración, número de persoas, presencial ou distancia…), buscando sempre unha orientación totalmente práctica e aplicable desde o primeiro momento para unha mellora inmediata das capacidades produtivas da empresa.

Ofrecemos un acompañamiento integral no proceso de implementación da fabricación aditiva na súa compañía: consultoría, implantación, formación, soporte e abastecemento.

Profesionais ao seu servizo

Formación personalizada e impartida por profesionais con ampla experiencia en fabricación aditiva.