Implantación e
integración

Cómo implantar e integrar a fabricación aditiva de forma ordenada e estruturada

Implantación e integración da fabricación aditiva

Introducimos os procesos e equipamentos necesarios para integrar a fabricación aditiva no seu proceso produtivo

Para unha implantación exitosa da fabricación aditiva será fundamental unha correcta planificación que garanta que a súa integración no proceso produtivo se realice de forma ordenada e estruturada.

Compasar os distintos fluxos de información e introdución de recursos será imprescindible para reducir ao máximo posibles friccións e evitar que o correcto funcionamento da cadea de valor se vexa interrompido.

Dispoñemos de equipos de impresión 3D de escritorio para unha fase inicial, normalmente orientada á validación de prototipos, así como de equipos de impresión 3D industriais para casos onde xa existen pezas validadas e se pretenda fabricar pezas funcionais en materiais avanzados.

Algúns mitos sobre a integración da fabricación aditiva

Por qué con Dativic?

Dativic realiza e dirixe in situ na súa empresa o proceso de implantación, adecuando a organización ao plan de actuación. Contamos cunha ampla experiencia axudando a empresas de diferentes tamaños e actividades industriais na implantación de fabricación aditiva, sempre tratando de conseguir a excelencia en cada ámbito concreto de aplicación (prototipos, pezas finais, combinación con tecnoloxías tradicionais, etc.)

En caso de ser necesaria a integración interna de equipos de fabricación aditiva, a través da nosa división de comercialización de equipos e consumibles (Filament2Print), garantimos unha total dispoñibilidade dunha ampla gama dos mellores produtos do mercado cun abastecemento áxil, robusto e profesional.

Integracións exitosas

Planificamos a implantación de fabricación aditiva na súa empresa de forma ordenada e estruturada.