Soporte
e abastecemento

Asistencia e acompañamento coa máxima fiabilidade para extraer todo o potencial da fabricación aditiva

Soporte técnico especializado

A asistencia necesaria para obter o máximo rendemento das diferentes tecnoloxías e materiais

A nosa experiencia no sector e o noso amplo coñecemento sobre tecnoloxías, materiais e aplicacións permítenos ofrecer un servizo de soporte técnico totalmente especializado:

 • Analizar a tecnoloxía máis axeitada para cada proceso.
 • Seleccionar o material ou compoñente idóneo para cada aplicación.
 • Orientar na parametrización do equipo para unha óptima fabricación.
 • Resolver calquera problemática na implantación de fabricación aditiva no seu proceso produtivo.
 • Etc.

O noso servizo de soporte técnico está dispoñible para a contratación en modalidade presencial ou a distancia.

Mantemento preventivo e correctivo

Acompañamento robusto para que a súa implantación de impresión 3D manteña unha productividade óptima 

Plan de mantemento preventivo

Orientado á minimización de pérdidas de capacidades produtivas por erros nos equipos de fabricación aditiva e optimizar o OEE (Overall Equipment Effectiveness).

 • Acompasamento ao mantemento do resto dos equipos produtivos para minimizar o tempo de parada da produción.
 • Formación de equipos internos implicados para unha maior autonomía da empresa.
 • Utilización de técnicas Kaizen para recompilar datos estatísticos e retroalimentar o mantemento produtivo total (TPM).
 • Planificación de abastecementos para reducir o takt time da cadea de valor asociado a este proceso.

Mantemento correctivo

Servicio técnico especializado para a resolución de forma áxil de incidencias e erros inesperados nos equipos de fabricación aditiva.

 • Rápida resposta para minimizar o impacto da incidencia.
 • Asistencia a distancia para realizar unha primeira avaliación e intentar solucionar en colaboración co equipo interno.
 • Servizo técnico presencial a cargo dun técnico experto nas súas instalacións ou recollida do equipo para a súa reparación.
 • Xestión e tramitación co fabricante para reparacións de equipos en garantía.

Abastecemento de equipos e consumibles

Garantimos o abastecemento dunha ampla gama de impresoras 3D, filamentos, resinas, accesorios e compoñentes.

Baixo a marca Filament2Print ofrecemos unha das maiores gamas de produtos para distintas tecnoloxías de impresión 3D: impresoras, filamentos, resinas, accesorios, compoñentes, etc.

Entendemos o abastecemento moito máis alá da visión tradicional de só focalizar na velocidade e no custo. A nosa visión inclúe unha perspectiva global de toda a cadea de abastecemento, co obxectivo dunha optimización continua e garantindo sempre a súa fiabilidade.

Grazas a unha xestión integrada da cadea de abastecemento, garantimos un alto nivel de dispoñibilidade nos nosos produtos e un fluxo óptimo de materiais, de información e financeiro, aplicando a triple A cos nosos clientes:
Adaptación ás peculiaridades nos procesos da empresa.
Alineación cos obxectivos da cadea de valor do cliente.
Axilidade para a resposta inmediata ante calquera demanda.

0 k

referencias en stock

0 k

clientes satisfeitos

+ 0

países atendidos

Fiabilidade e profesionalidade

Axudámoslle a optimizar a súa productividade cunha asistencia personalizada, minimizando incidencias e cun abastecemento de total garantía.