TRABALLA CONNOSCO

Se es unha persoa con espíritu innovador e gustaríache formarte e traballar nun sector en constante evolución como é o da impresión 3D non dubides en enviarnos os tus datos.

 


    AdministraciónBolsa/prácticasComercialLoxísticaMarketing/ComunicaciónTécnico impresión 3DTradución

    Seguindo a Lei Orgánica de Protección de Datos (LOPD) comunicámoslle que o responsable de tratamento dos seus datos será Dativic S.L., con dirección en Pol. Ind. Porto do Molle. Nave 7A. 36350 Nigrán (Pontevedra) e correo electrónico admin@dativic.com. Os datos que vostede nos facilita no seu currículo, serán tratados coa finalidade de facerlle participar nos procesos de selección de persoal realizados por esta entidade.
    Dativic S.L. non cederá os seus datos de carácter persoal a terceiras empresas. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como oporse ou retirar o consentimento e solicitar a portabilidad dos mesmos en calquera momento.
    Dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI, para acreditar a súa identidade en admin@dativic.com, ou ben no domicilio de Dativic S.L. en Pol. Ind. Porto do Molle. Nave 7A. 36350 Nigrán (Pontevedra).
    Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través das seguintes vías: Sede electrónica: www.aepd.es / Correo postal: rúa Jorge Juan 6, 28001 - Madrid / Teléfono: 901 100 099 - 91 266 35 17.